Zdeněk Reinberk
Pátek, 14. června 2024

Rodokmen Reinberk

Jste nebo byl(a) jste nositelem příjmení Reinberk, Reinberg (či variant Rainberk, Rejnberk, Reinbergr, Reinberger)?
Zajímají vás vaše kořeny?
Jste schopni dohledat své předky?
A HLAVNĚ doplnit je do tohoto stromu?

Pokud jste odpověděl na všechny otázky ANO, pošlete mi prosím údaje, které tu zatím chybí - a že jich je celkem dost... :-) - na e-mailovou adresu zdenek. reinberk cz.
Uveďte také, zda si přejete být uveden v obrázku na této stránce, případně, zda mohu uvést i datum narození. Tento strom není automaticky generován, takže mohu ovlivnit zobrazení těchto "citlivých" údajů. Nicméně bych je rád měl doplněné v databázi na mém osobním počítači.

Žlutě podbarvený je náš pravděpodobný společný předek, který pochází z města SEZEMICE, kde byl bednářským mistrem. Žil v domě č. p. 267.

A pokud mi nic poslat nemůžete (nejste z rodu Reinberků) nebo nechcete, ale Genealogie vás zaujala, doporučuji výborný a volně šiřitelný program ANCESTRY.

Případně vás upozorním na velice zajímavý internetový projekt MyHeritage (představení projektu v češtině), který má obdobnou funkčnost jako výše zmíněný ANCESTRY. Navíc umožňuje například publikování rodokmenu na internetových stránkách, sdílení dat, hledání shodných osob v rodokmenech jiných uživatelů (s možností tyto uživatele kontaktovat).

Rodokmen Reinberk

Odkazy na webu - výsledky dosavadního pátrání (historické stopy Reinberků)php powered by Apache mySQL